وصف کیفری علم کردن دکل های مخابراتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

وصف کیفری علم کردن دکل های مخابراتی

پرسش

آیا قرار دادن و علم کردن دکل های شرکت های تلفن همراه در مناطق مسکونی دارای وصف کیفری و حقوقی است؟درهردو صورت (منفی یامثبت) پاسخ مستند و استدلال چیست؟

نظر هیات عالی

نظریه اتفاقی با اصلاح ماده قانونی از 668 به 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مورد تایید است.

نظر اتفاقی

تشخیص اینکه قراردادن و نصب دکل های مخابراتی درمناطق مسکونی آیا دارای وصف کیفری و حقوقی است یانه؟یک امر کاملاً فنی و تخصصی می‌باشد. در این موارد، مقام قضایی، بدون جلب نظر کارشناس و مراجع ذیصلاح، به آسانی نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید. بعد از جلب نظر کارشناس و انجام استعلامات لازم، بسته به اعلام نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می‌نماید. ممکن است در موردی فاقد هردو خصیصه باشد. یا ممکن است صرفاً دارای جنبه کیفری یا حقوقی یا یکی باشد. درهرحال در صورت اعلام نظر برضرری بودن موضوع، آن راباید با قوانین حاکم انطباق داده وحکم قضیه راصادر نمود. ایضاً می توان گفت: ممکن است موضوع باماده 668 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375و ماده 132 قانون مدنی و ماده 158 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و سایر قوانین خاص منطبق باشد.

منبع
برچسب‌ها