نظریه مشورتی شماره 7/96/1687 مورخ 1396/07/22

تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1687
شماره پرونده: 1255-1/168-96

استعلام:

به موجب ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت نبود بازپرس وظایف نامبرده به دادرس دادگاه محول می‌گردد چنانچه در حوزه قضایی دو نفر رئیس شعبه کیفری دو و یک دادرس حقوقی حضور داشته باشند آیا امکان ارجاع پرونده مذکور به یکی از روسای شعب کیفری با حضور دادرسی که حسب ابلاغ ریاست محترم قوه به دادرس حقوقی منصوب گردیده وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 وماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه دادگاه (حسب مورد کیفری دو، انقلاب و نظامی) است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و« دادرس علی البدل» تفاوت قائل شده است، آن-چنان که در ماده 421 قانون فوق‌الذکر که در مقام بیان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئیس دادگاه نیز می‌باشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضایی، به رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. بنابراین در فرض سوال مادام که حوزه قضایی دارای رییس شعبه دادگاه کیفری است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علی‌البدل دادگاه حقوقی وجود ندارد.

منبع