رای شماره 404 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 472/80

شاکی: آقای محمد آل‌شیخ

موضوع: ابطال قسمت اخیر تبصره 2 ماده 12 مقررات اسخدامی مستخدمین موقت شهرداری‌ها مصوب 13/2/1368

تاریخ رای: یکشنبه 13 بهمن 1381

شماره دادنامه: 404

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 2 ماده 12 مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری‌ها مقرر می‌دارد «حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماه‌های بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی‌تواند در سال بیش از 15 روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیر نماید و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور استفاده ننماید مدت زائد بر 15 روز ذخیره نخواهد شد.» قسمت اخیر تبصره مذکور مفید این معنا است که مستخدم مجبور است سالیانه 15روز از مرخصی استحقاقی خویش را استفاده نماید. در غیر این صورت مدت مرخصی زائد بر 15 روز کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. در حالی که یک ماه مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و از حقوق مسلم وی می‌باشد و تایید این امر رای شماره 16 مورخ 1367/09/15 هیا ت عمومی دیوان می‌باشد. بنا به مراتب بالا صدور رای بر ابطال قسمت اخیر تبصره یاد شده را خواهان است.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 941/1602 مورخ 1381/02/10 اعلام داشته‌اند، در تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه استخدامی مستخدمین موقت شهرداری‌ها صرفاً راه‌کار استفاده از مرخصی مربوطه برای مستخدمین موقت شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و همچنین نشانگر الزام مستخدم به استفاده از 15 روز مرخصی در سال است و هدف هم این بوده که مستخدم بتواند با استفاده از مرخصی تجدید قوا نماید. با توجه به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 61/9316 مورخ 1381/03/06 اعلام داشته‌اند، مستخدمین قراردادی هنگام انعقاد قرارداد کلیه شرایط و مقررات استخدامی را پذیرفته و مبادرت به امضای قرارداد می‌نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند (پ) ماده 2 آیین استخدامی شهرداری‌های کشور که در اجرای ماده 58 قانون شهرداری به تصویب هیات وزیران رسیده تهیه و تصویب مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری به وزارت کشور محول شده و با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و قابل اجراء اعلام گردیده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه استخدامی مستخدمین موقت شهرداری با استفاده از اختیارات قانونی مربوط تهیه و تصویب شده و مورد موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع آن نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع