مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دهلران در خصوص اتهام آقای م. ی. دائر بر نگهداری قرص های متادون با استدلال که عنوان بزه توزیع داوری خارج از شبکه است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی جزایی شهرستان مذکور ارسال داشته شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دهلران با این عنوان که قرص های مکشوفه مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر برای خرید و فروش و نگهداری آنها مجازات تعیین کرده از خود نفی صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و اعتبار دادگاه انقلاب اسلامی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه قرصهای متادون مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر خرید و فروش و نگهداری آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته از طرفی رسیدگی به پرونده های مواد مخدر در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است علیهذا ضمن پذیرش استدلال شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دهلران با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

احمد صاحب الزمانی - محمد کاظمی

منبع
برچسب‌ها