رای شماره 420 مورخ 1382/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 420

تاریخ: 1382/10/21

کلاسه پرونده:82/106

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/825 موضوع شکایت خانم پریدخت قاسمی و غیره به طرفیت زمین شهری و سپاه پاسداران شهرکرد به خواسته ابطال اقدامات طرف شکایت به شرح دادنامه شماره 986 مورخ 23/7/75 قرار رد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1204 موضوع شکایت خانم ارجمند بانو فتحی به طرفیت اداره کل زمین شهری سابق استان چهارمحال و بختیاری به خواسته صدور حکم بر ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات طرف شکایت به شرح دادنامه شماره 1845 مورخ 5/8/78 حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه و اعاده وضع به حالت اولیه صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع