امکان یا عدم امکان جلب متهم در جرایم مشهود پس از چند ساعت یا روز

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/07
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر میبد

موضوع

امکان یا عدم امکان جلب متهم در جرایم مشهود پس از چند ساعت یا روز

پرسش

با توجه به ضوابط و قوانین مربوط به اقدام ضابطین و دستورات مقامات قضایی در خصوص جرایم مشهود از جمله بازداشت متهم در این نوع جرایم، چنان چه در لحظه وقوع جرم متهم متواری گردد یا به وی دسترسی پیدا نشود آیا امکان بازداشت وی توسط ضابطین با دستور مقام قضایی یا بدون دستور مقام قضایی پس از چند ساعت یا چند روز وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

توسعه اختیار ضابط بدون دستور مقام قضایی محتاج نص قانونی است. بنابراین در فرض سوال جلب متهم مستلزم دستور مقام قضایی می‌باشد. نتیجتاً نظر اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

برابر بند پ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری موارد جرم مشهود قید گردیده و عنوان شده «بلافاصله پس از وقوع جرم» پس جرمی مشهود است که بلافاصله پس از وقوع جرم متهم دستگیر شود وقتی بلافاصله دستگیر نشود مشهود نیست و آثار آن همان ابتدا پایان می یابد و جلب متهم پس از چند روز یا ساعت تابع مقررات معمول می‌باشد.

نظر اقلیت

چون جرم مشهود بوده است وظایف دادستان و ضابطین باید طبق مقررات مربوط به جرم مشهود باشد،بنابراین امکان جلب متهم وجود دارد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها