رای شماره 3 مورخ 1383/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 521/82

شاکی:آقای جلیل میرزایی

موضوع:ابطال قسمتهائی از بندهای3و4 قسمت ج بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه 16 فروردین 1383

شماره دادنامه: 3

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی قسمتهائی از بندهای3و4 قسمت ج بخشنامه شماره137 درآمد سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون و خلاف موازین شرع اعلام داشته و درخواست ابطال آنها را نموده است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 288/7100 مورخ 1382/10/09 اعلام داشته اند، نظر به اینکه بخشنامه شماره137 درآمد سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه 19 جدید درآمد به تاریخ 1382/08/18 ملغی اعلام شده است لذا محلی برای رسیدگی به مورد متنازع فیه باقی نمانده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین درّی نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حسب مفاد لایحه جوابیه شماره 28852/7100 مورخ 1382/10/09 معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره137 درآمد به شرح بخشنامه جدید 19 درآمد اصلاح شده و با این کیفیت بخشنامه قبلی و در نتیجه موضوع شکایت شاکی منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع