قانون اصلاح مواد (19) و (22) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی
ماده 1- در ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت «یا کارت ملی خود جهت احراز هویت» جایگزین عبارت «و شماره ملی خود» می‌شود.
ماده 2- یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (22) قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی آن به تبصره (1) اصلاح می‌شود:
تبصره 2- انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول این ماده مستثنی و در سال 1404 برگزار می‌شود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
ماده 3- این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ 1403/03/05 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
منبع