رای شماره 646 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع /9802505 شماره دادنامه: 9909970906010646 تاریخ: 15/4/99

شاکی: آقای عباس فتحی

طرف شکایت: شورای عالی انقلاب فرهنگی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بهداشت)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آیین‌نامه سال 1374 (شیوه نامه اجرایی) انضباطی دانشجویان (مطابق درخواست شاکی)

شاکی درخواستی به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم به خواسته ابطال قسمتی از آیین‌نامه سال 1374 (شیوه نامه اجرایی) انضباطی دانشجویان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص (رفع ابهام) مورخ 20/6/98 به موجب نامه شماره 98-2505 مورخ 20/6/98 تقاضای ابطال تبصره 3 بند 1ب و بند 4-4-الف شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان نموده است. متن مقررات لایحه شده به قرار زیر می‌باشد:

4/4/الف- سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها: از هر طریق نظیر کپی برداری بدون ذکر منبع، سرقت اطلاعات و داده ها و نوشتاری یا سرقت مطالب پایان نامه و رساله دکتری و... که متخلف علاوه بر بند 8 به یکی از تنبیهات بند 9 تا 18 محکوم خواهد شد و در صورتی که با استفاده از آن مطالب برای خود ارزش علمی ایجاد کرده باشد به نحو مقتضی محکومیت متخلف به مراجع ذیربط اعلام خواهد گردید.

تبصره 3 بند 1/پ: تقلب در پایان نامه و رساله دکتری علاوه بر تکرار درس مشمول بند 4/4/الف نیز می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات و اجرای آن را به موجب قانون دانسته اند.

جرائم و مجازات های قانونی عطف به ما سبق نمی شوند.

در مقرره مورد شکایت شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم خارج از حدود اختیارات و بر خلاف اصول و مواد قانونی در خصوص ارائه آثار علمی غیر به عنوان اثر علمی خود در قالب تهیه پایان نامه و رساله جرم انگاری نموده‌اند و این امر یعنی تقلب در تهیه آثار علمی، به موجب ماده واحده سال 1396 مجلس شورای اسلامی عنوان مجرمانه پیدا کرده بنابراین قابل تسری به قبل از آن تاریخ نمی‌باشد. لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 98-2505-6 مورخ 23/9/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب سال 1388 که نامبرده متقاضی ابطال تبصره 3 از بند 1 بخش (ب) ماده 3 و بند 4/4 از بخش (الف) ماده 3 آن می‌باشد در حال حاضر لازم الاجرا نبوده و شیوه نامه مصوب مهر ماه 1398 جایگزین آن شده است.

در سال 1374 در جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه انضباطی تصویب و مقررات مغایر با آن فاقد اعتبار اعلام شد. در ماده 13 آیین‌نامه یاد شده تهیه و تصویب شیوه نامه اجرایی به وزارتین علوم و بهداشت محول گردید در سال 1388 تکلیف مقرر در ماده 13 به انجام رسید و شیوه نامه اجرایی با هدف تفکیک، رفع ابهام، تطبیق میان تخلفات و مجازات ها و نتیجتاً وحدت رویه در احکام کمیته های انضباطی توسط وزارتخانه های علوم و بهداشت تدوین و به امضای وزرای مربوطه رسید.

لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و با عنایت به تصویب شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان در مرداد ماه 1398، رد شکایت مورد تقاضا است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به اینکه شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع ابهام، که به شماره 98-2505 مورخ 20/6/98 در پرونده مثبوت است تقاضای خود را ابطال تبصره 3 بند 1ب و بند 4-4-الف شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان (مصوب 1388) اعلام داشته است:

اولاً: نامبرده قبلاً درخواست مشابهی طرح و در آنجا نیز تقاضای ابطال مقررات صدرالذکر را نموده است، که هیات محترم تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به موجب دادنامه 10185 مورخ 8/5/98 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام کرده است، از این نظر موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ثانیاً: بندهای مورد شکایت با توجه به تصویب شیوه نامه جدید نسخ شده اند و ابطال مصوبه منسوخ فی نفسه فاقد وجاهت است، چرا که حکم به ابطال مصوبه بر اساس ملاک ماده 13 قانون دیوان، تاسی و ناظر به زمان حال است و آن مصوبه در زمان حاضر فاقد اعتبار است.

ثالثاً: تبصره 3 بند 1ب و بند 4-4-الف شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان به تجویز قسمت (الف) و بند 1/ب ماده 6 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی، و در چارچوب تنبیهات مقرر در ماده 8 آیین‌نامه یاد شده و تبصره 1 آن می‌باشند، با این اوصاف و با توجه به تکلیف مقرر در ماده 13 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، تجاوز یا خروج از حدود اختیارات فاقد وجاهت است. بنا به مراتب اجابت خواسته و ابطال مقررات یاد شده غیر قابل اجابت به نظر می‌رسد و تابع حکم امر قضاوت شده است. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه مطابق تبصره 3 بند 1ب و بند 4-4-الف شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان به تجویز قسمت (الف) و بند 1/ب ماده 6 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی، و در چارچوب تنبیهات مقرر در ماده 8 آیین‌نامه یاد شده و تبصره 1 آن می‌باشند، با این اوصاف و با توجه به تکلیف مقرر در ماده 13 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، تجاوز یا خروج از حدود اختیارات فاقد وجاهت است. بنا به مراتب اجابت خواسته و ابطال مقررات یاد شده غیر قابل اجابت به نظر می‌رسد و تابع حکم امر قضاوت شده است. لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها