قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

مصوب 1373/04/19 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند:

1 - شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد.

2 - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

3 - هلال احمر.

4 - کمیته امداد امام.

5 - بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

6 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

7 - کمیته ملی المپیک ایران.

8 - بنیاد 15 خرداد.

9 - سازمان تبلیغات اسلامی.

10 - سازمان تامین اجتماعی.

11(الحاقی 1376/03/11)- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

تبصره (الحاقی 1376/03/11)- اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید.

12 (الحاقی 1376/03/11)- موسسه ‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

تبصره 1 (الحاقی 1376/03/11)- از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه موسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیرمعوض و یا‌ به طور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.

تبصره 2(الحاقی 1376/03/11)- اساسنامه موسسات فوق حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب‌ هیات وزیران خواهد رسید:
1- تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به موسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال.
2- اختیارات مجمع عمومی موسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می ‌باشد.
3 - کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته، به موسسات و شرکتهای مذکور منتقل می‌ شوند‌ و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می ‌یابد.
4- سود موسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
5- خودکفا بودن موسسات از نظر مالی.
6- قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به موسسات به کارکنان موسسات شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
7 - کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این موسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک 10 ساله به‌ آنان منتقل می ‌شود.
‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار‌خواهد گرفت تا جهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط موسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه شود.

13(الحاقی 1376/07/27)- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

14(الحاقی 1376/07/27)- کتابخانه حضرت آیت ‌الله مرعشی نجفی (‌قم)

15(الحاقی 1376/09/26)- جهاد دانشگاهی

16(الحاقی 1377/04/24)- بنیاد امور بیماریهای خاص

17 (الحاقی 1381/05/09)- سازمان دانش‌ آموزی جمهوری اسلامی‌ ایران

18 (الحاقی 1387/12/04)- صندوق بیمه روستاییان و عشایر

19 (الحاقی 1390/02/19)- صندوق تامین خسارت‌های بدنی

20 (الحاقی 1395/06/02)- سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا)

21 (الحاقی 1395/06/10)- کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

22 (الحاقی 1395/12/24)- صندوق نوآوری و شکوفایی

23 (الحاقی 1395/12/24)- صندوق کارآفرینی امید

24(الحاقی 1399/06/16)- صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

‌تبصره 1 - موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.

‌تبصره 2 - اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌ له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌ شنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 1373/04/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌ اکبر ناطق نوری

عناوین و برچسب‌ها