نظریه مشورتی شماره 7/1402/1012 مورخ 1402/12/27

تاریخ نظریه: 1402/12/27
شماره نظریه: 7/1402/1012
شماره پرونده: 1402-168-1012ک

استعلام:

حسب رویه دادگاه کیفری یک همکار قضایی که در جلسه اخذ آخرین دفاع به دلایل مختلف حضور پیدا نمی‌کند، مجاز به شرکت در صدور رای نمی‌باشد؛ آیا این رویه منطبق بر مقررات و دارای مستند و پشتوانه قانونی است؟ چنانچه آن همکار در رای شرکت یا انشا رای نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

علی‌الاصول اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاه کیفری (در مواردی که صدور رای با تعدد قاضی است) ‌با قضاتی است که پس از رسیدگی و اخذ آخرین دفاع ختم ‌رسیدگی را اعلام کرده‌اند؛ مگر این‌که موضوع مشمول ذیل ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که در این موارد عضوی که به علت عدم حصول نظر اکثریت بین اعضای دادگاه، ضمیمه می‌شود، طبیعتاً در فرایند رسیدگی، اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی مداخله‌ای نداشته است و این امر به تجویز قانون بوده و فاقد اشکال است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)