رای شماره 333 مورخ 1383/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 313/83

شاکی:

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 13008/م مورخ21/6/1376 شهرداری تهران

تاریخ رای:یکشنبه 19 مهر 1383

شماره دادنامه: 333

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، حق تشرف و مرغوبیت در تاریخ 28/8/60 قانوناً لغو گردیده بنابراین شهرداری به موجب بخشنامه مورد شکایت حق اخذ وجوهی از این بابت را نداشته و مرتکب تخلف شده است بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/76 مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/76 شهرداری تهران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 188 مورخ 7/11/74 هیات عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد وموضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع