اصل 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

تجزیه، تحلیل و بیان نکته‌ها

نحوه انتخاب و دوره ریاست جمهوری

  • رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.
  • انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.