اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. ‏

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها