مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری داروی ممنوع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به جرم حمل و نگهداری داروی ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده

در فروردین‌ماه 1393 از ح.ح. تعداد 20 حبه قرص متادول غیرمجاز 2 قوطی شربت متادول و 5 قطره‌چکان متادول کشف و ضبط شد. معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی... اقلام مکشوفه را غیر قابل ‌مصرف و غیرمجاز اعلام کرده است دادسرای عمومی و انقلاب... پس از رسیدگی علیه نام‌برده به اتهام حمل و نگهداری داروی ممنوعه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نموده ولی شعبه اول دادگاه انقلاب... با این استدلال که چون عمل متهم مستلزم حبس و انفصال از خدمات نبوده و تخلف محسوب می‌شود قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده است. شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب... پرونده را نزد ریاست دادگاه انقلاب اعاده نموده و دادگاه انقلاب نیز پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اولا: بین مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود. ثانیا: حمل و نگهداری داروی ممنوع غیر قابل ‌مصرف با توجه به مواد 27 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادسرای دادگاه انقلاب می‌باشد لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب... که به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی صادرشده است موجّه نبوده و تایید نمی‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

منبع
برچسب‌ها