محاسبه ایام بازداشت قبلی در صورت تداخل بازداشت و تحمل محکومیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

محاسبه ایام بازداشت قبلی در صورت تداخل بازداشت و تحمل محکومیت

پرسش

شخص «الف» به جهت محکومیت قطعی برای تحمل حبس به زندان معرفی می‌شود. در زمان مرخصی مشارالیه مرتکب جرم تهدید می‌گردد و به جهت عجز از تودیع کفیل به زندان معرفی می‌گردد و پس از یک ماه کفیل موردنظر را معرفی می‌نماید. سپس دادگاه در خصوص جرم تهدید مرتکب را به شصت ضربه شلاق محکوم می‌نماید. حال آیا با توجه به یک ماه بازداشت که البته توامان با تحمل حبس محکومیت قطعی بوده است موجب مستهلک شدن شلاق جرم محکوم علیه می‌گردد؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه سبب اصلی سلب ازادی از متهم محکومیت وی به حبس، می‌باشد. بنابراین استهلاک مجازات تعزیری شلاق در فرض پرسش منتفی است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتاً در ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مطلق محاسبه ایام بازداشت را در هر پرونده‌ای لازم دانسته است، صرفنظر از اینکه در همان مدت بازداشت، متهم به اتهام دیگری در بازداشت یا زندان (در حال تحمل محکومیت) بوده است، این مدت از مدت محکومیت او کسر می‌گردد، زیرا علاوه بر اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون مجازات اسلامی که بدون قید بر لزوم محاسبه ایام بازداشت تاکید کرده است، این حق قانونی متهم بوده که برای محروم ساختن او از این حق نیاز به دلیل و صراحت قانونی است و در مقام شک بر بقای این حق استناد می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در صورت پذیرش نظر اکثریت، یک روز ماندن در زندان یا بازداشتگاه دو بار برای متهم محاسبه می‌گردد، زیرا متهم 24 ساعت در زندان بوده، اما یک‌بار از باب محکومیت و تحمل حبس و یکبار از باب سابقه بازداشت در پرونده دیگر محاسبه می‌گردد. بنابراین عقلایی و منطقی نبوده و ماده 515 ق.آ.د.ک و ماده 27 ق.م.ا صرفاً در غیر از مواردی که در مسئله مطرح است قابلیت اجرا دارد.

منبع
برچسب‌ها