ماده 3 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

به منظور مدیریت بهینه مراکز استخراج و با هدف کمک به کاهش استخراج غیرمجاز، وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت دستورالعمل مربوط به تأسیس و راه اندازی مراکز استخراج بزرگ مقیاس را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ نماید.