گروه 9 - کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌ های: آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم - سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
دستمزد ارزیابی‌ های رشته‌ های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می ‌باشد.
دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه ‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می‌ شود.
(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت 1000 متر مربع 8/000/000 ریال به ازای هر 1000 مترمربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.
دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره - در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه ‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.