رای شماره 238 مورخ 1383/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 319/83

شاکی:آقای رمضانعلی خواجوندصالحی

موضوع:ابطال آیین‌نامه کارآموزان قضائی

تاریخ رای:یکشنبه 22 شهریور 1383

شماره دادنامه: 238

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال آیین‌نامه کارآموزان قضایی که در سال 82 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده، شده‌اند و سپس طی نامه مورخ 21/5/83 از تقاضای مذکور اعلام انصراف نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به اعتراض خود نسبت به آیین‌نامه کارآموزان قضایی به شرح نامه مورخ 21/5/83 منصرف شده‌اند، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع