رای شماره 118 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 77/81

شاکی: آقای یحیی رضایی

موضوع: ابطال یا اصلاح ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر و محجور به مادر آنها و …

تاریخ رای: یکشنبه 2 تیر 1381

شماره دادنامه: 118

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال یا اصلاح ماده واحده قانون واگذاری حق حضات فرزندان صغیر و محجور به مادر آنها را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به‌موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه‌ها و سایر مقررات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قانون مجوز و محمل قانونی ندارد. بنابراین اعتراض نسبت به ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر و مجور به مادر آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع