ماده 468 قانون مدنی

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

عناوین و برچسب‌ها