نظریه مشورتی شماره 7/99/117 مورخ 1399/02/24

تاریخ نظریه: 1399/02/24
شماره نظریه: 7/99/117
شماره پرونده: 99-168-117ک

استعلام:

متهم در ساعت 5:45 مورخ 1398/9/12 درب خودروی پارک شده در خیابان را باز کرده و در حال برداشت وسایل خودرو توسط ضابطان دادگستری دستگیر می‌شود. با توجه به این‌که اذان صبح در محل سرقت اصفهان ساعت5:23 و طلوع آفتاب ساعت 6:49 می‌باشد، زمان ارتکاب روز محسوب می‌شود یا شب؟ و به طور کلی معیار و ضابطه تشخیص روز و شب در قوانین ماهوی کیفری چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قوانین کیفری ماهوی جز در موارد خاصی که در قانون زمان خاصی برای تعیین روز یا شب در نظر گرفته شده است، تشخیص زمان آن با عرف است. با این وجود استفاده از ملاک تبصره‌ 140 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز می‌تواند راه‌گشا باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)