رای شماره 135 مورخ 1381/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 386/80

شاکی: آقای رضا بهرامی

موضوع: ابطال مصوبه هفتادمین جلسه کمیته موضوع ماده 22 آیین‌نامه اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل وزارت جهاد سازندگی

تاریخ رای: یکشنبه 16 تیر 1381

شماره دادنامه: 135

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال مصوبه هفتادمین جلسه کمیته موضوع ماده 22 آیین‌نامه اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مورخ 1377/03/04 جهاد و … به لحاظ مغایرت با بخشنامه 2727/د مورخ 1371/05/20 سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به محتویات پرونده به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصره‌های مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع