فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/06/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له

پرسش

آیا سرقفلی قابل مزایده و فروش به نفع محکومٌ‌له است؟

نظر هیئت عالی

سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا تجارت از زمره حقوق مالی است و علی‌الاصول حقوق مالی با رعایت مقررات قابل نقل و انتقال است. ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، انتقال منافع را به غیر به ترتیب مقرر در آن ماده پیش‌بینی کرده است. استحقاق مستأجر در مطالبه حق سرقفلی در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 نیز پیش‌بینی شده است با این ترتیب محکومٌ‌له با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت ذی‌نفع در حق مذکور می‌باشد از این‌رو اقتضا دارد در جریان اجرا، مراتب به مالک عین، اخطار شود و با اطلاع به مالک، نامبرده قانوناً می‌تواند با پرداخت به نرخ عادله روز سرقفلی حقوق خود را استیفا کند. بنابراین، نظریه اقلیت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 54 و 55 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضاییه و نظریه‌های شماره‌های 11859/7 - 10/12/79 و 9434/7 - 19/12/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، با توجه به‌اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده وطی مواد 54 و 55 آیین‌نامه مذکور صراحتاً آمده که مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست لذا امکان به مزایده گذاشتن و فروش حق سرقفلی جواز قانونی لازم را ندارد.

نظر اقلیت

چون می‌توان حق سرقفلی را توقیف کرد پس به مزایده گذاشتن و فروش آن هم اشکالی ندارد.

منبع
برچسب‌ها