نظریه مشورتی شماره 7/97/3290 مورخ 1398/03/29

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/3290
شماره پرونده: 97-168-3290

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: از مجموع مفاد متن ماده 98 و تبصره الحاقی مورخ 24/3/94 به آن و ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 استفاده می‌شودًٌٌُ‍؛ تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون باید لزوماً توسط بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستری جایز نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد انجام هر تحقیقی از جمله اخذ شهادت شهود، تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بندهای ب، پ و ت ماده 302 قانون یاد شده، توسط ضابطان بلامانع است و در مورد جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون مزبور، گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل توسط ضابطان جایز نیست، اما انجام آن توسط بازپرس با همکاری ضابطان صورت میگیرد. ضمانت اجرای انجام تحقیقات ضابطان در موارد عدم جواز، بطلان تحقیقات معموله است./ت

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)