رای شماره 342 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 6/81

شاکی: آقای سیدمحمد منصورعلوی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ رای: یکشنبه 24 آذر 1381

شماره دادنامه: 342

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 1380/11/07 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عزل وکیل را مستلزم بررسی قضایی و صدور حکم از محکمه صالح دانسته و اعلام عزل وکیل از سوی موکل به دفترخانه تنظیم کننده وکالت‌نامه را غیر موثر دانسته‌اند که بخشنامه مذکور مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/01 مورخ 1380/11/07 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 279 مورخ 1381/08/05 هیات عمومی دیوان به جهت مغایرت آن با قانون ابطال شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد و در زمینه اعتراض نسبت به همان موضوع وجود ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع