ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفیت رشته - محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی - اختصاصی)» صورت می‌گیرد.
تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌ آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ ربط برساند.
تبصره 2- س-ازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد.
تبصره 3- تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته - محلها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌ نام اعلام می‌ گردد.
تبصره 4- در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85 ٪) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
تبصره 5 - در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌ باشند حداقل بیست و پنج درصد (25 ٪) می ‌باشد.
پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری (الحاقی 1395/11/10)- صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌ شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره‌ های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تایید یکی از وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می ‌شود.
تبصره (الحاقی 1395/11/10)- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.