رای شماره 11 مورخ 1382/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 490/81

شاکی: شرکت صادراتی فرآورده‌های خاورمیانه

موضوع: ابطال یا اصلاح دادنامه شماره 144 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 24 فروردین 1382

شماره دادنامه: 11

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، دادنامه شماره 144 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان مخالفت با قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض داشته لذا تقاضای ابطال یا اصلاح دادنامه فوق‌الذکر را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به حدود وظایف و مسئولیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری و اینکه موردی برای ابطال یا اصلاح دادنامه شماره 144 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان وجود ندارد. موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع