نظریه مشورتی شماره 7/98/145 مورخ 1398/03/29

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/98/145
شماره پرونده: 98-168-145 ک

استعلام:

در اجرای تبصره ذیل ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام به انتشار لیست وکلای مورد تائید نموده و در هر استان تعدادی از وکلای دادگستری مجاز به دخالت و اعلام وکالت در پرونده های موضوع این ماده و متعاقبا پرونده های مربوط به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع استجازه مقام رهبری شده اند تجدی نظر در این لیست و حذف و اضافه کردن به وکلای مذکور سبب اختلاف نظر مراجع قضایی شده مبنی بر اینکه آیا ادامه وکالت کسانی که اسمشان در لیست وکلای مورد تایید بوده و متعاقبا از لیست حذف شده اند منع قانونی دارد یا خیر؟ با استظهار به این مطلب که زمان اعلام وکالت در پرونده های موصوف جزء لیست وکلای مورد تائید بوده اند و متعاقبا از لیست حذف شده اند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منصرف از ممنوع شدن وکیل انتخابی از ادامه وکالت در پرونده است، بنابراین حذف نام وکیل انتخابی از فهرست اسامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر به معنای ممنوع شدن وکیل مزبور از ادامه وکالت در پرونده نمی‌باشد و وکیل یاد شده، همچنان انجام وظایف وکالتی خود در پرونده را ادامه خواهد داد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)