مرجع صالح رسیدگی به دعوی بین بیمه گر و بیمه گذار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اختلافات فی مابین بیمه گذار و بیمه گر، در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در خصوص دعوی آقای ن.الف. ف. به طرفیت شرکت بیمه.... شعبه کرمانشاه با این استدلال که عقد بیمه در سنندج منعقد گردیده و با استناد به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی حقوقی سنندج ارسال داشته شعبه پنجم دادگاه حقوقی سنندج موضوع را مصداق ماده 23 قانون مذکور ندانسته و با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی کرمانشاه پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و مستندا به شق اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش استدلال شعبه --- دادگاه حقوقی کرمانشاه با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه پنجم دادگاه حقوقی سنندج حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

احمد صاحب الزمانی - محمد کاظمی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها