رای شماره 149 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍9803263

شماره دادنامه: 140009970906010149

تاریخ: 1400/03/22

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند آخر بخشنامه شماره 10؍710- 20؍3؍98 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از تاریخ تصویب

متن مقرره مورد شکایت:

دستورالعمل نحوه اجرای قانون تفسیر جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

اداره کل آموزش و پرورش استان.....

تصویر قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 21؍12؍1398 مجلس شورای اسلامی به پیوست ارسال و به آگاهی می رساند:.....

- تاریخ اجرای این دستورالعمل (مورخ 22؍2؍1398) خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت با اصل 73 قانون اساسی و قانون استفساریه جزء 6 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 1 قانون مدنی مغایرت دارد چرا که بند مورد اعتراض منجر به ایجاد تبعیض ناروا و تضییع حقوق مکتسبه برخی از رزمندگان مشمول جزء بند (ث) ماده 88 شده و همچنین مغایر با شرع است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:نسخه دوم دادخواست شاکی به وزارت آموزش و پرورش حسب مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابلاغ شده است لکن با وجود گذشت زمان قانونی، پاسخی ارسال نشده است. نظریه شورای نگهبان: شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25112؍102- 18؍ 2؍1400 اعلام کرده: " بخشنامه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به این که اولاً درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت از جهت مغایرت با قانون و خروج از صلاحیت پیشتر مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 547- 29؍8؍98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر شده است، ثانیاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 25112؍102- 18؍2؍1400 مقرره مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است، بنابراین مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال مقرره از جهت شرعی وجود ندارد و از این حیث رای به رد شکایت صادر می‌گردد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها