نظریه مشورتی شماره 7/1401/506 مورخ 1401/06/08

تاریخ نظریه: 1401/06/08
شماره نظریه: 7/1401/506
شماره پرونده: 1401-9/1-506 ح

استعلام:

در طلاق توافقی که زوجه دارای وکالت بلاعزل در امر طلاق با حق توکیل به غیر است، قضات رسیدگی‌کننده اغلب زوجه را به تعیین و معرفی وکیل دادگستری از سوی زوج و به عنوان خوانده دعوا ملزم می‌کنند. آیا الزام قانونی برای این امر وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با تمامی اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر گردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ چنانچه در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند.
ثانیاً، در فرض سوال مادام که زوجین یا وکلای آن‌ها توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها