رای شماره 91 مورخ 1382/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 34/82

شاکی: آقای غلام خرم مهترلو

موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 کل کشور

تاریخ رای: یکشنبه 28 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 91

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در سال 1379 تعداد 636 هزار عدد لامپ از کشور اوکراین وارد و در گمرک سهلان آماده ترخیص بودند که متاسفانه اعلام شد در اجرای مصوبه مورد شکایت باید در ازاء هر لامپ مبلغ 300 ریال به عنوان عوارض الکترونیک پرداخت شود. در هنگام تنظیم اظهارنامه هیچ اشاره‌ای به مطالبه این عوارض نشده بود و مقررات نباید عطف بماسبق شود. بنابراین درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 کل کشور را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 12119/ت22913 مورخ 1379/05/08 هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی هیات عمومی دیوان قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 433 مورخ 1380/12/19 گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید به مصوبه مزبور وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع