رای شماره 189 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 189

تاریخ دادنامه: 17/2/1398

شماره پرونده: 97/1749

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد کامران مریخ پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد شماره 0029 عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر اسدآباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کد شماره 0029 عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر اسدآباد در سال 1392 در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ مسکونی، تجاری و اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند که اینجانب احمد کامران مریخ پور مالک قسمتی از پلاک ثبتی تجمیعی 12/1009 (تجمیع شده پلاکهای 11/1000 و 10/1009 و 3/470 و 2/469 و 1/469) ملک موروثی اینجانب و برادرم علی آقا مریخ پور و املاک 18 نفر همسایگان جمعاً به مساحت 81/583 مترمربع از بافت فرسوده و قدیمی شهر اسدآباد اقدام به درخواست احداث مجوز ساختمانی با کاربری تجاری و اداری نمودیم با توجه به شرایط و موقعیت پروژه ازنظر ایجاد مشکل برای عبور و مرور و محدودیتهای دیگر، شهرداری با حذف پارکینگ موافقت کردند. در سال 1392 که وضع خرید و فروش املاک علیرغم اینکه بهتر از زمان حال بود با برآورد هزینه متوجه شدیم که اگر طبق نظر شهرداری قرار باشد برای هر باب واحد تجاری هزینه یک باب حذف پارکینگ بپردازیم به هیچ وجه احداث این ساختمان مقرون به صرفه نبود لذا موضوع را در جلسات و ملاقاتهای متعدد با شهردار در میان گذاشتیم ایشان نیز پس از مشورت و رایزنی محاسبه عوارض حذف پارکینگ به ازای هر 50 مترمربع فضای تجاری یک واحد موافقت نمودند و پروانه ساختمانی به شماره 10586/01/02/92- 28/2/1392 صادر گردید با به کارگیری تمام توان مالی خویشان و فامیل و شرکا و اندوخته های چندین ساله و ارث پدری و... این پروژه در سال 1396 به پایان رسید برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه کردیم، شهرداری برخلاف دستور کتبی شهردار سابق مجدداً مسئله حذف یک باب پارکینگ به ازای یک باب تجاری را مطرح نمود و متعاقباً بدون ابلاغ و اطلاع و حضور ما یا شرکاء موضوع را به کمیسیون ماده 77 برده و با اخذ رای شماره 4097/01/02/96- 9/8/1396 مبلغ 800/428/144/8 ریال بابت عوارض حذف پارکینگ علاوه بر مبالغ دریافتی قبلی (بابت حذف یک باب پارکینگ به ازای هر 50 مترمربع) مطالبه می نمایند.

با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسر پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی در مصوبه های متعدد از جمله مصوبه های شماره 770-18/10/1391، 116-23/2/1392، 1529-24/2/1393، 1354- 17/12/1395، 450-10/5/1396 و 1081- 22/12/1396 در موارد مشابه به لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است با لحاظ نمودن قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرّح در آرای یاد شده استدعا می‌گردد که: با توجه به دلایل تقدیمی حکم به ابطال مصوبه عوارض حذف یا کسر پارکینگ با کد عوارض شماره 0029 مصوب سال 1392 شورای اسلامی شهر اسدآباد را صادر فرمایید.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

کد عوارض

شرح عوارض

مستند قانونی

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

0029

عوارض حذف و کسر پارکینگ

تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها

عوارض حذف پارکینگ صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره 34/3/23318-2/7/1371 وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قابل وصول می‌باشد.

الف: واحد مسکونی د: واحدهای صنعتی و غیره

1-هر مترمربع کسری پارکینگ P7 1-هر مترمربع کسری پارکینگ P8

2- هر واحد حذف پارکینگ P 10 2- هر واحد حذف پارکینگ P 9

ب: واحدهای تجاری

1-هر مترمربع کسری پارکینگ P 10 تبصره: مقدار پارکینگ مورد نیازواحدهای تجاری، مسکونی و 3- هر واحد حذف پارکینگ P12 اداری بر اساس ضوابط فنی شهرسازی خواهد بود.

4- ج: واحد اداری

1-هر مترمربع کسر پارکینگ P 10

2-هر واحد حذف پارکینگ P 12

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسدآباد به موجب لایحه شماره 467/ش- 15/7/1397 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در پاسخ به ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9709970905801064 و با شماره بایگانی 64634 مطروحه در آن مرجع موارد ذیل به حضور ایفاد می‌گردد:

1- با توجه به اینکه محاسبه و صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک 12/1009 برای احداث مرکز خرید ایران زمین شهرداران وقت به اشتباه به عنوان تخفیف به جهت جذب سرمایه دستور محاسبه حذف پارکینگ به ازای هر 50 متر یک پارکینگ را صادر و واحدهای شهرسازی و درآمد شهرداری نیز به استناد همین دستورات کتبی عوارض حذف پارکینگ را محاسبه و دریافت نموده‌اند لیکن قبل از صدور پایان کار ساختمانی با استقرار سازمان بازرسی استان همدان در شهرداری اسدآباد و بررسی پرونده ساختمانی پلاک فوق اعلام داشته اند که تخفیف اعلام شده در مورد حذف پارکینگ توسط شهرداران وقت اشتباه و خلاف قانون بوده است لذا به محض اطلاع از اشتباه محرز شهرداران وقت شهرداری مطابق نظریه شماره 919/93/7-18/4/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعلام می دارد«چنانچه شهرداری در صدور پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار مرتکب اشتباه شده باشد و وقع اشتباه محرز باشد و یا رعایت اصول شهرسازی و مبانی دیگر که در صدور پروانه ضرورت دارد به هنگام صدور پروانه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد و به منظور جلوگیری آثار سوء آن ضروری است» از صدور پایان کار خودداری نموده و واحد درآمد عوارض حذف پارکینگ را مجدداً محاسبه و مابه التفاوت آن را به مبلغ 800/428/144/8 ریال جهت اخذ و وصول مابه التفاوت به کمیسیون ماده 77 شهرداری ارجاع که منجر به صدور رای به شماره 4097/01/02/96- 9/8/1396 شده است.

2- بر اساس ضوابط مقررات آخرین طرح تفصیلی شهر اسدآباد مصوب سال 1384 تعداد پارکینگ مورد نیاز برای واحدهای تجاری از قرار ذیل مشخص شده است: هر واحد فروش تا 25 مترمربع سطح تجاری 2 واحد پارکینگ، از 25 مترمربع و بیشتر هر 25 متر اضافی یک واحد پارکینگ لازم دارد، حال اینکه در محاسبه عوارض حذف پارکینگ پرونده مذکور تجاری ملاک عمل بر مبنای هر واحد مستقل تجاری نبوده است بلکه به صورت کلی به ازای هر 50 مترمربع سطح تجاری یک واحد پارکینگ لحاظ شده است. علاوه بر این هر واحد پارکینگ طبق ضوابط 25 مترمربع باید مساحت داشته باشد و مبنای محاسبه عوارض قرار گیرد حال اینکه در محاسبه عوارض پرونده مذکور متراژ هر واحد پارکینگ 5/12 مترمربع در نظر گرفته شده بوده که تخلف است.

3- مصوبه تعرفه عوارض محلی با کد 0029 محاسبه حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری می‌باشد که این مصوبه در زمان خود قانونی و مورد تایید شورای شهر و استانداری بوده است که می باید به ازای هر 25 متر یک واحد پارکینگ محاسبه گردد که به اشتباه 50 متر محاسبه شده بوده که بعد از اصلاح مقرر شده است مابه التفاوت به مبلغ 000/000/814/8 به استناد قرارداد شماره 1148/01/02/97 به حساب شهرداری واریز نماید و پایان کار مذکور بر اساس قانون صادر شده است. لذا با توجه به اصلاح موارد استنادی مطابق قانون موضوع شهرداری و شورای اسلامی شهر و مستند به ایراد سازمان بازرسی استان همدان مستدعی است حکم بر بی حقی و رد شکایت شاکی را معمول فرمایید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/2/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین کد 0029 تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ از تعرفه شهرداری اسدآباد مصوب شورای اسلامی شهر اسدآباد در سال 1392 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-19/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع