رای شماره 67 مورخ 1383/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 906/82

شاکی:ناصر عبدالهی مقدم ماسوله - نوروز عبدالهی مقدم ماسوله

موضوع:ابطال ماده 5 تصویب‌نامه شماره10948/508/160 مورخ 10/12/66 قائم مقام شورای شهر تهران

تاریخ رای:یکشنبه 27 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 67

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری منطقه 4 تهران به استناد بند 5 مصوبه شماره 10948/508/160 مورخ 10/12/66 قائم مقام شورای شهر تهران 10% عوارض از مجالس عقد و عروسی برگزار شده در تالار پذیرایی را مطالبه نموده با عنایت به اینکه وضع چنین عوارضی قانونی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مصوبه مورد اعتراض قبلاً تحت رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره41 الی 44 مورخ 8/3/72 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده و حسب نظریه هیات عمومی دیوان نیز مغایر قانون تشخیص نگردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در جهت ابطال مصوبه مذکور در قلمرو ماده25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع