رای شماره 275 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 275

تاریخ: 1382/07/13

کلاسه پرونده: 8200514

شاکی: مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت10؍82؍1113 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی در مورخ 9؍6؍82 و 13؍7؍82 اعلام داشته‌اند، حسب محتویات پرونده ت10؍81؍1113 که منتهی به صدور دادنامه شماره 360 مورخ 31؍3؍82 گردیده است، رای وحدت رویه شماره 42 و 43 مورخ 4؍2؍79 هیات عمومی مبنی بر تجویز پرداخت حق‌الزحمه به دانشجویان بورسیه مورد توجه قرار نگرفته است. اینک با اجابت درخواست شاکی (سهراب عطارد) مبنی بر بررسی مجدد، در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به منظور طرح در هیات عمومی تقدیم می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که بوجب رای وحدت رویه شماره 42-43 مورخ 4؍2؍79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق‌الزحمه دانشجویان انترنی دانشکده‌های پزشکی و درمانی در قبال انجام وظایف محوله به دانشجویان بورسیه بلامانع شناخته شده است بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 31؍3؍82 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر خلاف مفاد رای وحدت رویه مذکور ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده است با موازین قانونی منطبق نبوده و در اجرای مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

منبع