اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها