ماده 4 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی

مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی هویتی عبارتند از:
1. اسم مستعار
2. ساعت، روز و ماه تولد
3. شماره شناسنامه یا کارت ملی، محل صدور شناسنامه، شماره مسلسل و سری شناسنامه
مشخصات بستگان نزدیک افراد از جمله والدین، همسر، فرزندان، برادر و خواهر، عروس و داماد و محل تولد و اقامت آنان
4. وضعیت فرزندخواندگی
5. وضعیت تأهل یا تجرد
6. عکس افراد
7. اطلاعات تغییر جنسیت
8. داده های چهره نگاری
9. آثار انگشتان افراد
10. گروه خون
11. مشخصات ژنتیکی
12. شماره پروانه اقامت یا گذرنامه
13. فیلمی که بدون اذن یا اجازه فرد از وی تهیه شده است
14. اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق، فسخ نکاح یا رجوع یا بذل مدت
15. هویت اشخاص اهداکننده و دریافت کننده جنین
16. اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی
17. عکس، فیلم و متن و صدای کودکان
18. کپی یا رونوشت شناسنامه، گذرنامه و سایر اسناد و مدارک مذکور در بالا