رای شماره 28 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 143/81

شاکی: آقای اسماعیل نبی‌زاده

موضوع: ابطال بند 16 اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی

تاریخ رای: یکشنبه 31 فروردین 1382

شماره دادنامه: 28

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 16 اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی مغایر با ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 می‌باشد و شرکت سهامی بیمه البرز از تادیه پاداش مربوطه استنکاف می‌ورزد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 87 مورخ 1382/01/17 با ارسال تصویر نظریه شماره 21688 مورخ 1381/11/12 بیمه مرکزی ایران اعلام داشته‌اند، بند 16 تصویب‌نامه 10113/ت21215ه- مورخ 1379/03/16 به موجب بند 2 تصویب‌نامه شماره 1172/ت24187 مورخ 1380/05/29 اصلاح و بند 2 تصویب‌نامه مزبور نیز به موجب بند 2 تصویب‌نامه شماره 17104/ت26329ه- مورخ 1381/10/10 اصلاح گردیده است و نتیجتاً با تصویب مصوبه اخیرالذکر پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان از کارافتاده کلی نیز محقق گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق ابطال بند 16 تصویب‌نامه مورد شکایت سالبه به انتفاء موضوع است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح لایحه جوابیه شماره 87 مورخ 1382/01/17 دفتر امور حقوقی دولت بند 16 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی اصلاح شده و در نتیجه پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان از کارافتادگی نیز محقق گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به بند 16 آیین‌نامه مذکور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع