نظریه مشورتی شماره 7/1401/615 مورخ 1401/06/29

تاریخ نظریه: 1401/06/29
شماره نظریه: 7/1401/615
شماره پرونده: 1401-55-615 ک

استعلام:

آیا حمل و نگهداری اسپری دفاع شخصی (اسپری فلفل) که تاریخ مصرف آن گذشته است و مأموران حین تفتیش منزل از انباری و از لابه‌لای وسایل پیدا کرده‌اند، جرم است؟ با توجه به ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 که در صورت عدم تمدید پروانه حمل سلاح شکاری ظرف سه ماه پس از پایان مدت تمدید، سلاح را غیر مجاز تلقی کرده است، آیا این مقرره به اشخاصی که مجوز حمل اسپری دفاع شخصی یا شوکر داشته‌اند، قابل تعمیم است؟
آیا حمل و نگهداری دیگر اقلام تحت کنترل و مواد ناریه که تاریخ مصرف آن گذشته است و همچنین شوکر شکسته و ناقص جرم است و مشمول قانون مذکور می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به بندهای «ز»، «ژ»، «ط» و «ظ» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392/10/8، اشیای مذکور در استعلام (مواد محترقه، مواد ناریه، گازهای اشک‌آور و بی‌هوش ‌کننده، بی‌حس کننده و شوک دهنده‌ها) دارای تعریف قانونی خاص می‌باشند و چنانچه اشیای مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آن‌ها شناخته نشده و حمل آن‌ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب 1390/6/7 خارج می‌باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق‌الذکر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذی‌ربط، وفق ماده 7 آیین‌نامه صدرالذکر، نظر کارشناسان ذی‌ربط استعلام می‌شود.
2- با عنایت به صراحت ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، حکم موضوع این ماده صرفاً ناظر به «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری به مفهوم مقرر در بند «ث» ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1392 است» و اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده 3 قانون موصوف و بندهای «ر» و «ط» آیین‌نامه قانون پیش‌گفته از قلمرو ماده 9 این قانون (که ناظر به دارنده پروانه حمل سلاح شکاری است) خارج است.

منبع