رای شماره 153 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140009970906010153

تاریخ دادنامه: 1400/03/22

شماره پرونده: ه- ع/9902434

شاکی: شرکت تولیدی آرد مانا با وکالت خانم فتانه دیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 60/152910 مورخ 03/06/ 1398 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و مصوبه شماره 60/86433 مورخ 07/04/1399 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 60/152910 مورخ 03/06/ 1398 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و مصوبه شماره 60/86433 مورخ 07/04/1399 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:

«به استناد اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به دلایل ذیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت که مبادرت به صدور بخشنامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات خود نموده است، شکایت نموده و تقاضای ابطال موضوع اجبار تحویل سبوس با نرخ مصوب یارانه‌ای برای کارخانجاتی که هیچگونه سهمیه گندم یارانه‌ای ندارد و گندم را با نرخ آزاد تهیه می‌نمایند را از آن مقام محترم خواستارم (شایان ذکر است گندم و آرد مصارف صنف و صنعت اساساً مشمول یارانه نیست که استعلام اداره تعزیرات نیز به پیوست تقدیم می‌گردد). لازم به ذکر است شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از هشتاد درصد گندم یارانه‌ای یا دولتی را هر ساله به کارخانجات تولیدی آرد طرق قرارداد که تامین کننده آرد واحدهای خبازی هستند با قیمت هر کیلو گرم 6650 و 9000 ریال تامین می‌نمایند لذا این بخش از کارخانجات که قاعدتاً به آن‌ها گندم دولتی تعلق می‌گیرد مکلف به اجرای مصوبه کارگروه مذکور می‌باشند لذا به استحضار می‌رساند که شرکت تولیدی آرد مانا که هیچ‌گاه از گندم دولتی و یا یارانه‌ای برای تولید ماکارونی استفاده نکرده است و نمی‌کند نباید مشمول این مصوبه باشد فلذا به شرکت تولیدی آرد مانا در بخش صنعت، گندم دولتی تعلق نمی‌گیرد تا نسبت به فروش سبوس بر اساس قیمت مصوب کارگروه مورد نظر اقدام نماید لذا تعیین قیمت سبوس برای کارخانجات تولیدی که گندم را به نرخ آزاد از داخل تهیه و یا از خارج وارد می‌کنند و یا به لحاظ اینکه گندم انحصاراً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران است با نرخ تمام شده یا بدون یارانه خرید می‌نماید محلی از اعراب ندارد زیرا با توجه به خرید گندم با نرخ آزاد، فروش سبوس به قیمت دولتی (بر مبنای مصوبه کارگروه ساماندهی مورد نظر) هیچگونه توجیه قانونی و اقتصادی در بخش تولید آرد و یا سبوس نداشته و نخواهد داشت. لذا بنا بر مراتب فوق تقاضای ابطال آن قسمت از بخشنامه در خصوص شرکت‌های که گندم را به صورت آزاد خریداری می‌نمایند (صنف و صنعت) و مکلف به فروش سبوس حاصله از آرد بر مبنای قیمت دولتی نیستند را دارد زیرا نه تنها این بخشنامه منجر به ورود خسارت به واحدهای تولیدی که در زمینه تولید آرد و ماکارونی و مشتقات آن فعالیت می‌نمایند می‌شود بلکه منجر به بروز خسارت جبران‌ناپذیر و تعطیلی شرکت تولیدی آرد مانا که صرفاً گندم را به نرخ آزاد تامین می‌نماید و هیچگونه سهمیه گندم یارانه‌ای ندارد و مصارف آن نیز فقط صرف تولید ماکارونی می‌شود نیز خواهد گردید لذا خواهشمند است نسبت به صدور رای ابطال بخشنامه مذکور در خصوص گندم مربوط به مصارف صنف و صنعت که تامین آن به نرخ غیر یارانه‌ای و با نرخ آزاد است تصمیمات شایسته را مبذول نمائید.» شایان ذکر است وکیل شاکی در تعاقب دادخواست تقدیمی و به موجب لایحه‌ای که به شماره 99-2434-2 مورخ 22/10/1399 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی گردیده، مصوبات موضوع شکایت را با اصل بیست و دوم قانون اساسی و همچنین مواد 32-30 قانون مدنی، در تخالف و تغایر دانسته است. لازم به ذکر است طرف‌ شکایت علی‌رغم ابلاغ دادخواست و انقضاء مهلت مقرر قانونی، پاسخی تهیه و ارسال ننموده است.

متن مصوبه شماره 60/152910 مورخ 03/06/ 1398 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و مصوبه شماره 60/86433 مورخ 07/04/1399 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به قرار زیر است:

اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/سازمان مجری/ متعهد/ پیگیری کننده مدت زمان اقدام

دستور دوم: بررسی و تعیین تکلیف قیمت سبوس

باتوجه به مباحث مطروحه، قیمت 1250 تومان به ازاء هر کیلوگرم سبوس گندم (مصوب کار گروه ملی گندم، آرد و نان) با حداکثر آراء مشروط به عرضه آن در سامانه مورد تصویب قرار گرفت. شرکت بازرگانی دولتی ایران، انجمن صنفی کارفرمایان کرخانجات آرد مستمر

با سلام

بدینوسیله تصمیمات پنجاهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ 28/5/1398 برگزار گردید. به شرح زیر اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در موارد مرتبط معمول و نتایج را اعلام نمایند.

اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/سازمان مجری/ متعهد/ پیگیری کننده مدت زمان اقدام

تبصره2: قیمت عرضه سبوس 1400 تومان (به ازاء هر کیلوگرم) به صورت تک نرخی در سامانه مربوطه تعیین گردید. سازمان های صنعت معدن و تجارت 21 استان و جنوب کرمان، ارگان های نظامی بلافاصله

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

براساس جزء 2 بند «ت» تصمیم‌نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار است و کارگروه یادشده براساس صلاحیت فوق اقدام به وضع مصوبات شماره 60/152910 مورخ 3/6/1398 و شماره 60/86433 مورخ 7/4/1399 نموده است. با توجه به صلاحیت کارگروه تنظیم بازار برای وضع مصوبات فوق‌الاشاره و با عنایت به اینکه مصوبات مذکور با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارند، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علیرضا خلیل زاده- نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها