نظریه مشورتی شماره 7/1402/142 مورخ 1402/05/09

تاریخ نظریه: 1402/05/09
شماره نظریه: 7/1402/142
شماره پرونده: 1402-3/1-142ح

استعلام:

آیا در اجرای بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا احکام صادره از دادگاه ایران در کشور قزاقستان قابل اجرا می‌باشد و آیا در مورد اجرای احکام بین دو کشور ایران و قزاقستان رابطه متقابل وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از آنکه موافقت‌نامه‌های معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی، تجاری و کیفری به مانند دیگر قوانین در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر می‌شوند و می‌توان برای یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد، در خصوص فرض سوال دو مصوبه با عنوان «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مصوب 1401/7/24» و «موافقت‌نامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 1384/7/26» قابلیت اعمال و اجرا دارد.

منبع