نظریه مشورتی شماره 7/95/783 مورخ 1395/04/02

تاریخ نظریه: 1395/04/02
شماره نظریه: 7/95/783
شماره پرونده: 59-861/1-223

استعلام:

با عنایت به مفاد ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر می دارد در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس در خصوص عدم صلاحیت پرونده به مراجع صالح ارسال شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند حال سوال این است که
1- با توجه به قسمت اخیر ماده فوق که مقرر داشته قرار منع موقوفی تعقیب باید به طرفین ابلاغ شود آیا منظور از طرفین مشتکی عنه نیز می‌باشد یا خیر؟
در صورت مثبت بودن پاسخ فوق اگر بازپرس قرار منع یا موقوفی تعقیب را به مشتکی عنه ابلاغ نفرماید آیا برای ایشان و دادستان تخلف انتظامی محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً طرفین پرونده کیفری دادسرا عبارتند از شاکی و مشتکی عنه(متهم) بنابراین با توجه به تصریح ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دائر بر ضرورت ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب به طرفین، ابلاغ به مشتکی عنه نیز ضروری است.
ثانیاً ماده 267 یاد شده در مقام تغییروظایف و جایگاه بازپرس و کارکنان دفتر نیست و اصولاً انجام امور دفتری از جمله ارسال اوراق ابلاغ بر عهده کارکنان دفتر است و بازپرس موظف است علاوه بر صدور دستور ابلاغ قرارهای یادشده، بر آن نظارت نماید و به هرحال مقصود مقنن در ماده 267 یادشده لزوم انجام ابلاغ توسط شخص بازپرس نیست.
2- با توجه به پاسخ به سوال اول پاسخ به این سوال منتفی است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)