ماده 7 تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

اشخاصی که بر خلاف مقررات این تصویب ‌نامه اقدام به عملیات و تصرفاتی در مسیر و حریم‌ های زمینی و هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق نمایند، مکلفند به محض اعلام وزارت نیرو و یا شرکت ‌های برق، عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفع آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیر این صورت براساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور - مصوب 1359- عمل می‌ شود.