رای شماره 186 مورخ 1383/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 470/81

شاکی:آقای اسدالله آشتیانی

موضوع:ابطال مصوبه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در خصوص منع ورود اتوبوسهای با عمر 25 سال به بالا به تهران

تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383

شماره دادنامه: 186

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامه شماره71/20530 مورخ 12/3/80 سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور از ورود اتوبوسهای با عمر 25 سال و بیشتر به تهران جلوگیری به عمل می‌آورد با توجه به اینکه این بخشنامه خلاف قانون می‌باشد ابطال آن مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به مصوبه فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 260 الی 277 مورخ 20/8/80 هیات عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوطه شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع