تعیین مژدگانی (پاداش) جهت دستگیری متهم متواری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/21
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر

موضوع

تعیین مژدگانی (پاداش) جهت دستگیری متهم متواری

پرسش

آیا تعیین مژدگانی (پاداش) جهت دستگیری متهم متواری منع قانونی دارد؟

نظر هیات عالی

مطابق اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 هرگونه هزینه از محل بودجه عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیازمند وجود نص قانون است؛ بنابراین پرداخت وجوهی جهت معرفی متهم متواری تحت عنوان مژدگانی تنها در موارد منصوص قانونی امکان‌پذیر است.

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه در تعدادی از نظام‌های حقوقی مانند ایالت متحده آمریکا، در خصوص پاداش، افرادی به عنوان جایزه‌بگیر وجود دارند و دستگیری افراد با عنایت به اطلاع‌رسانی و مجوز قانونی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران و قانون و شرع هیچ‌گونه اشاره‌ای به دستگیری با مژدگانی اعلام نشده است و منع قانونی وجود ندارد. در بعضی از موارد خاص نیروی انتظامی می‌تواند راساً نسبت به اطلاع‌رسانی و تعیین جایزه اقدام کند، ولی مقام قضایی در قالب قانون به هیچ عنوان امکان تعیین پاداش را ندارد و ردیف بودجه خاصی نیز برای آن در نظر نگرفته است.

منبع
برچسب‌ها