رای شماره 1123 و1124مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1124-1123

تاریخ دادنامه: 3/11/1396

کلاسه پرونده: 95/485، 96/278

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم ها مریم جعفری و محبوبه جعفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4679/94/م-23/6/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بخشنامه شماره 4679/94/م-23/6/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" در خصوص تقاضای انتقال از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد برابر بخشنامه شماره 4679/94/م-23/6/1394 وزارت بهداشت، دانشجویان انتقالی باید شهریه پرداخت نمایند. این موضوع موجب بروز مشکلاتی شده است. لذا با عنایت به ماده 7 لایحه قانون مواد 7 و 8 تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358 تحصیل در دانشگاههای دولتی داخل کشور رایگان در قبال تعهد خدمت در نظر گرفته است. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه یاد شده را دارم. "

خانم مریم جعفری در خصوص پاسخ به اخطار رفع نقص ارسالی به موجب لایحه شماره 903-13/6/1395 پاسخ داده است که:

" مصوبه با اصل 30 قانون اساسی مغایرت دارد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1667-19/10/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:

" علیرغم وجود شرایط مذکور جهت انتقال، هر ساله درخواستهای متعددی از سوی دانشجویانی که دارای شرایط انتقال نمی‌باشند به دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می گردید. از آنجایی که برای دانشجوی مهمان و انتقالی هیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد و عدم پرداخت شهریه توسط این دانشجویان تحمیل هزینه ای اضافی به دانشگاه مقصد را در پی داشته و این عدم پرداخت شهریه موجب افزایش شدید تقاضا و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاههای مقصد و همچنین افزایش فشار برای دانشگاههای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو به دانشگاههای دیگر را شامل می گردید، موضوع در معاونت آموزشی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و موضوع از سوی جناب آقای دکتر لاریجانی معاون آموزشی به شرح ذیل برای مقام عالی وزارت گزارش گردیده که نهایتاً با نظر موافقت وزیر ابلاغ گردد.

مطابق بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند ظرفیت مازاد بر سهیمه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کند. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4679/94/م-23/6/1394 مفاداً ابلاغ مصوبه هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی است و مستقلاً واجد قاعده آمره و عام الشمول نیست، بنابراین قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع