رای شماره 624 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 624

تاریخ دادنامه: 4/7/1396

کلاسه پرونده: 95/203

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای روح الله غلامی کورکا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 145244/ت49579ه--6/9/1392 هیات وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام

اینجانب روح اله غلامی کورکا در مقام شکایت معروض می دارد: ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند 95 بودجه سال 1392 کل کشور هیات وزیران اشعار می دارد: « شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل دانشگاههای داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌گردد.»

حال آن که به صراحت ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که اشعار می دارد: «بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت (100%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.» متاسفانه هیات وزیران در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مذکور خلاف مصرح ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران اقدام نموده است و باعث تضییع حقوق اینجانب که در واحد دانشگاهی پردیس دانشگاه تهران قبول گردیده ام شده است و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت شهریه اینجانب و سایر ایثارگران و فرزندان آنان خودداری می ورزد و در مقام قانونگذاری برآمده و خلاف مصرح قانون عمل نموده است.

خاطر نشان می‌نماید هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به دستورالعمل معاونت فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان واحدهای بین المللی دانشگاهها به میزان دانشگاه آزاد، رای به ابطال دستورالعمل داده است. همچنین عنایت عالی مقامان هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نمایم. در صورتی که نظر هیات وزیران در خصوص ماده 6 اختیار حاصل از تبصره ماده 66 باشد باید معروض بدارم واگذاری آیین‌نامه اجرایی به هیات وزیران، عملی مرسوم و قانونی بوده و دولت نمی تواند در تنظیم آن خلاف مصرح قانون عمل نماید و هرگونه تفویض اختیار فقط در چارچوب بوده و هیات وزیران نمی تواند در مقام قانونگذاری خلاف مصرح ماده 66 که بنیاد را مکلف به پرداخت صد در صد شهریه نموده است را مصوب نماید و تبصره ماده مذکور ناظر به روش پرداخت شهریه و میزان آن از سوی بنیاد امور ایثارگران و دستگاههای مربوطه بوده و هیات دولت نمی تواند در مقام قانونگذاری و در نقض آشکار حقوق ایثارگران و خلاف تصریح ماده 66 پرداخت شهریه دانشجویان واحدهای پردیس و بین الملل را فقط تا میزان شهریه دانشگاه آزاد مجاز بداند. علیهذا با عنایت به موارد فوق الاشعار تقاضای ابطال آیین‌نامه مذکور از محضر عالی مقامان هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

"ماده 6- شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل دانشگاههای داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌گردد."

طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه در بند 95 قانون بودجه سال 1392 قیدی مبنی بر اینکه هزینه و شهریه تحصیلی افراد مشمول شاغل به تحصیل در دانشگاههای غیر دولتی بایستی معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی همان شهرستان باشد، ملاحظه نمی شود، بنابراین حکم ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند 95 قانون مذکور که در آن میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیر دولتی را معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان محل تحصیل تعیین نموده مغایر اطلاق حکم بند قانونی مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع