رای شماره 33 مورخ 1381/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 171/79

شاکی: آقای سیدهادی قوامی رودسری

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 7846/810 مورخ 13/11/1376 دفتر تشکیلات و بودجه وزارت امور خارجه

تاریخ رای: یکشنبه 1 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 33

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی دستورالعمل شماره 7846/810 مورخ 1376/11/13 دفتر تشکیلات و بودجه وزارت امور خارجه را بر خلاف ماده 82 اساسنامه آن وزارت مصوب مجلس شورای ملی سابق دانسته و درخواست ابطال آن را نموده‌اند. متعاقب دادخواست مذکور به شرح نامه مورخ 1380/12/07 تقاضای ابطال دادخواست و عدم رسیدگی به پرونده را اعلام داشته‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی انصراف خود را در خصوص اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق‌الذکر اعلام داشته است بنابراین موردی برای طرح و رسیدگی به موضوع و امعان‌نظر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع