رای شماره 702 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9800977 شماره دادنامه: 9909970906010702 تاریخ: 21/4/99

شاکی: آقای اصغر کرمی

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «تاریخ 31/6/1359 الی 31/6/1367» در جزء 1 الف بند 2-4-2 بخش سهمیه رزمندگان دفترچه ثبت نام کنکور سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته ابطال عبارت «تاریخ 31/6/1359 لغایت 31/6/1367» در جزء 1 الف بند 2-4-2 بخش سهمیه رزمندگان دفترچه ثبت نام کنکور سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- الف) رزمندگانی که بر اساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 31/6/1367 حداقل شش (6) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذی ربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی توسط ارگان های ذی ربط در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان به دانشگاه ها در سال 75 مورد اصلاح قرار گرفته است و عبارت «زمان جنگ» از ماده 1 این قانون حذف شده است و بر این اساس انحصار سوابق جبهه ایثارگران به ایام جنگ از بین رفته و شامل مواردی همچون مبارزه با گروهک ها و معاندین در مناطق غیرجنگی نیز می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 108885/75/07 مورخ 7/5/1395 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شکایت به طرفیت سازمان سنجش مطرح شده است و سازمان مزبور شخصیت مستقلی از وزارت علوم دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 18570 مورخ 1/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- سازمان سنجش صرفا مجری برگزاری آزمون ها است و مقررات مندرج در دفترچه های ثبت نام نیز بر اساس مصوبات نهادهای ذی ربط است که سنجش دخالتی در تصویب و درج آنها ندارد.

2- خواسته شاکی اصلاح قانون است که خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

3- شاکی داوطلب آزمون نبوده و ذینفع نیست.

4- با تصویب قانون خدمات رسانی به ایثارگران کلیه قوانین پیشین منسوخ شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً قانون استنادی شاکی (اصلاحیه قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 15/7/1375) صرفاً در مقام بیان لزوم تشکیل کلاس های تقویتی برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حداقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی در زمان جنگ، داوطلبانه خدمت کرده اند، می‌باشد.

ثانیاً مورد شکایت شاکی (جزء 1- الف بند 2-4-2 بخش سهمیه رزمندگان دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98)، صرفاً در مقام اعطای سهمیه رزمندگی به رزمندگان مشمول جهت استفاده از سهمیه رزمندگان در کنکور سراسری سال 98 می‌باشد لذا اصولاً، مورد شکایت، ارتباطی به قانون استنادی شاکی نداشته و مخالفتی با آن ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: نادر شفایی

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً قانون استنادی شاکی (اصلاحیه قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 15/7/1375) صرفاً در مقام بیان لزوم تشکیل کلاس های تقویتی برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حداقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی در زمان جنگ، داوطلبانه خدمت کرده اند، می‌باشد.

ثانیاً مورد شکایت شاکی (جزء 1- الف بند 2-4-2 بخش سهمیه رزمندگان دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 98)، صرفاً در مقام اعطای سهمیه رزمندگی به رزمندگان مشمول جهت استفاده از سهمیه رزمندگان در کنکور سراسری سال 98 می‌باشد لذا اصولاً، مورد شکایت، ارتباطی به قانون استنادی شاکی نداشته و مخالفتی با آن ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها